Ide o zvýhodnenie, ktoré poskytujeme pre novovzniknuté firmy a podnikateľov, ktorí podnikajú max. jeden rok. Ďalej pre podnikateľov do 26 rokov. Toto zvýhodnenie zahŕňa hodinu poradenstva navyše v akomkoľvek odvetví nášho podnikania. Web stránku zadarmo. Firma s max. tromi zamestnancami má mzdy zadarmo. Ak má zamestnancov viac dostane zľavu 10-30% na mzdy. Zľavu 10% na školenie svojich zamestnancov (min 5).

Rozhodli sme sa takýmto spôsobom pomôcť novým subjektom uchytiť sa na trhu. Veríme, že takto nastavená spolupráca prinesie vzájomne ovocie v období prosperity. Začať podnikať bez dostatočného finančného zabezpečenia je zložité. V dnešnej dobe sa vytvárajú predpoklady na to, že najprv sa biznis partnerovi strčia ruky do vrecka. Avšak veľa schopných a silných biznis plánov končí vďaka tomuto návyku. Preto chceme nášho klienta podporiť aspoň  prostriedkami, ktoré mu ušetria čas a peniaze, v domnienke, že nám to klient v budúcnosti oplatí.